Мисия, визия и цели на  Българска Асоциация Лимфедем

 

Работна среща на членовете на Българска Асоциация лимфедем с проф. К. Моффат и С.Ноорегард, представители на Международната Рамка по лимфедем (ILF)

Мисията, визията и целите на Българска Асоциация Лимфедем са ключовите елементи, които определят нашата идентичност и посока на работа.

В ерата на изключително скоростното развитие във всяка сфера на човешкия живот да се окажеш изправен пред диагноза за заболяване, което е непознато, недостатъчно изследвано и неразбрано може да се окаже не просто травмиращо. Това може да се окаже шокиращо, ужасяващо и напълно изолиращо. Особено когато пътят към тази диагноза е неясен, несигурен и изпълнен с препятствия, а възможностите за дългосрочно лечение водят до задънена улица.

Въпреки че това обикновено е реалността за много хора, живеещи с лимфедем, съвсем не задължително да бъде така.

И ние сме тук, за да ви го докажем.

Всъщност, решени сме да обърнем тази реалност с краката нагоре, като предоставим информацията, свързаността и подкрепата, от които хората, живеещи с лимфедем, имат нужда, защото сме общност от хора с общи преживявания, които са преминали по този път и знаем от собствен опит, че никой не трябва да преминава през пътя на лимфедема сам.

Ангажираме се да работим усилено, за да гарантираме, че пътят на всеки е изпълнен с информираност, възможности за лечение и подкрепа както от общността, така и от здравната система за да може всеки с лимфедем да живее възможно най-добре.

Визия

Нашата концепция е общество, в което всеки, засегнат от лимфедем, има правото на достъп до най-добрите възможности за лечение, подкрепа и информация,

Мисия

Мисията на Българска Асоциация Лимфедем е да гарантира, че всички  хора, живеещи с лимфедем  в България, получават информацията, лечението и подкрепата, от която се нуждаят, за да живеят добре.

Цели

Подобряване на качеството на живот:

    • да се стремимм да подобри качеството на живот на пациентите с лимфедем чрез повишаване на осведомеността за лимфоедема, като използваме нашия колективен глас, за да споделим преживяванията си и перспективите си с общността и здравеопазването.
    • да осигурим образование за хора, живеещи с лимфедем, и техните близки.

Развитие на пациентско движение:

    • да развием и вдъхновим общност от хора, живеещи с лимфедем или имащи отношение към него.
    • да насърчаваме развитието на мрежа от групи за подкрепа в цяла България;
    • да бъдем уважаван и достоверен източник на информация за хората с лимфедем.
    • да поддържаме контакт с организации, свързани с лимфедема.

Превенция, диагностика и лечение:

    • да работим за осигуряване на навременна превенция, диагностика и лечение на лимфедема .
    • да предоставяме  информация за лимфедема и възможностите за неговото лечение.
    • да работим за наличието на по-добри ресурси за лечение на лимфедем в България.

Подкрепа:

    • да се стремим да предоставяме психологическа, социална и консултативна подкрепа на пациентите с лимфедем и техните семейства.
    • да поддържаме връзка със здравни специалисти, интересуващи се от лимфедем, за да предоставяме винаги качествена и достоверна информация на пациентите, които имат нужда от нея.

Повишаване на обществената чувствителност:

    • да работим за повишаване на обществената и здравната осведоменост относно проблемите на пациентите с лимфедем.
    • да се ​​застъпваме за включването на обучението за лимфедем във всички медицински, сестрински и свързани с тях здравни професии.
    • да се ​​застъпваме за признаването на лимфедема като социално значимо заболяване.

Защита на правата на пациентите:

    • да се застъпваме за достъпа до качествено и достъпно лечение на пациентите с лимфедем в България.

 

Ако сте припознали визията, мисията и целите на Българска Асоциация Лимфедем като свои и все още не сте се присъединили към нас, ние ви каним да се възползвате от тази възможност и да станете член.