По инициатива на БА Лимфедем, Фирма „Хелт-2000” ЕООД и Juzo GmbH – Германия организират симпозиум на 10 април 2022 г. от 14.00 ч. на тема

„Предизвикателства в лечението на лимфедема“ 

Презентациите са насочени към широк кръг публика от заинтересовани от темата лица. 

Събитието ще се проведе хибридно – присъствено и онлайн. 

Регистрацията е безплатна. 

Работен език на срещата ще е на английски език. Ще бъде осигурен симултанен превод на български език. 

Място на провеждане: Аулата на ВМА, бул. Георги Софийски №3, гр. София

Програма на събитието:

14.00

Добре дошли!

I. Научна сесия с участие на международни експерти:
– Dr. Michael Oberlin (Földi clinic) Германия – Комплексност на
заболяването, необходимост от съвместна работа на медицински специалисти от различни области
– Dr. Slawomir Pyszniak Expertise centre Lymphology Poland – Лечение на лимфедема и реимбурсацията му в Полша
– Prof. Andrzej Szuba MD, PhD, Department of Angiology,
Hypertension and Diabetology, Wrocław University of Medicine,
Wroclaw, Poland „Differentiation of oedemas – difficulties in the
diagnosis of lymphedema”.
– Dr. Tanja Rucigaj Dermatology clinic in Ljubliana – Лечение на пациенти с лимфедема в Словения от началото до днес.

Дискусионен панел

Кафе пауза

II. Научна сесия – профилактиране на лимфедема
– Проф. Соня Сергиева – НМ, СБАЛОЗ София „Клинично
приложение на SPECT/CT нуклеарномедицински метод за визуализиране на сентинелни лимфни възли при карцином на гърдата“
– Милена Димчева –мед. Физик – „Практическа методология за лимфосцинтиграфия и биопсия на сентинелни лимфни възли при
рак на гърдата“
– Д-р Мариела Василева –хирург в отд. Хирургия на гърда в
СБАЛАГ „Д-р Щерев“ – „Възможности за де-ескалация на терапията на рака на гърдата, които нямаляват риска от лимфедем“
– д-р Цветомир Иванов – хирург в отд. Хирургия на гърда в УМБАЛ
„Сърце и мозък“, Плевен – „Ролята на сентинелната биопсия за превенция на лимфедема“

Дискусионен панел

III. Научна сесия – диагностика, лечение, поддържаща терапия
– Д-р Елена Горанова, съдов хирург – „Хидротерапия на
лимфедема“
– Д-р Кристина Павлова, лекар физикална и рехаб. Медицина
„Програма Виктория – работещ модел за рехабилитация в онкологията“
– Д-р Регина Хатър, пластичен хирург – МБАЛ Унихоспитал
„Лимфно-венозни анастомози“
– Д-р Маргарита Тарейн, психолог УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник
„Емоционални аспекти на справянето с лимфедем“

Дискусионен панел

IV. Индустрията в помощ на лекаря и терапевта
– Justina Somrak – Избор на правилния компресионен трикотаж,
правилно взетите мерки и връзката между производителя и лечебното звено
– Robert van Zanten – Eластокомпресията като незаменим
терапевтичен подход

19.00

Коктейл
За присъствено участие е необходимо да имате регистрация. 

За регистрация последвайте този линк: ТУК

За повече информация:

02/9715038, 0887 437 814, 0888 246 518

е-mail: office@health2000.eu  

Симпозиумът се провежда с подкрепата на Българската асоциация „Лимфедем“, БНДЕСХА и Балкански венозен форум.