Фирма „Хелт-2000” ЕООД и Juzo GmbH – Германия имат организират семинар на 17 декември 2021г. от 10.00 ч лекция на тема

„Предизвикателства в лечението на лимфедема“ 

лектор: Robert Van Zanten – Juzo GmbH, Германия 

и уъркшоп на тема: 

„Еластокомпресията, задължителен терапевтичен подход“ 

Презентациите са насочени към широк кръг публика от заинтересовани от темата лица. 

Семинарът ще се проведе хибридно – присъствено и онлайн. 

Регистрацията е безплатна. 

Работен език на срещата ще е на английски език. Ще бъде осигурен симултантен превод на български език. 

Място на провеждане: СТЦ „Интерпред”, зала „Бургас” (гр. София, бул. Драган Цанков № 36)

Програма на събитието:

10.00 – 11.00

лекция на Robert Van Zanten 

11.00 – 12.00

участие на международни експерти, обсъждане 

12.00 – 13.00 

Oбяд 

13.00 – 16.45 

Уъркшоп 

13.00 – 14.30 

Обучение лимфедем горен крайник, кои са подходящите материали и тъкани, как се взимат мерки.

Упражнение по взимане на мерки. 

За присъствено участие е необходимо да имате зелен сертификат. 

За регистрация последвайте този линк: ТУК

За повече информация:

02/9715038, 0887 437 814, 0888 246 518

е-mail: office@health2000.eu  

Симпозиумът се провежда с подкрепата на Българската асоциация „Лимфедем“, БНДЕСХА и Балкански венозен форум.