Сдружение БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЛИМФЕДЕМ е българска неправителствена организация, създадена от пациенти с лимфедем.

Организацията си поставя за цел да работи за благосъстоянието на пациентите с това заболяване, както и да насърчава отговорните институции да припознаят лимфедема като социалнозначимо заболяване, както и да гарантират правото на пациентите с лимфедем на качество на живот.

Българската асоциация Лимфедем е учредена на 1 юли 2019 г.

Сдружението си поставя за цел да бъде активно гражданско обединение, което да дава препоръки, консултации и идеи за развитието на гражданския диалог, спазването на правата на пациентите, както и да насърчава пациентите с лимфедем сами да се застъпват за правата за собствените си права.

В Българска асоциация Лимфедем могат да членуват доброволно пациенти и техните близки, както и специалисти и експерти, ангажирани с подобряването на благосъстоянието на пациентите и повишаването на качеството им на живот.