Адрес и БУЛСТАТ:

Българска асоциация „Лимфедем“

Bulgarian Lymphedema Association (EN)

БУЛСТАТ/Register number 205762871

гр. Видин, жк. Бонония 1, вх. Г, ет. 3/Vidin, Bulgaria; Bononia 1, floor 3

Тел/Telephone:

+359 899 281 042

Email:

[email protected]

Банкова сметка/Bank details:

Членовете на сдружението Българска асоциация Лимфедем могат да превеждат дължимия си членски внос по банковата сметка на асоциацията. Членският внос се дължи веднъж годишно и е в размер 15.00 лева (петнадесет лева)

IBAN: BG64STSA93000026325902

Банка: DSK Bank

BIC code: BGSTSASF