Адрес:

гр. Видин, жк. Бонония 1, вх. Г, ет. 3

Тел:

0899 281 042

Email:

info@lymphoedema-bg.org

Банкова сметка:

Членовете на сдружението Българска асоциация Лимфедем могат да превеждат дължимия си членски внос по банковата сметка на асоциацията. Членският внос се дължи веднъж годишно и е в размер 15.00 лева (петнадесет лева)

IBAN: BG64STSA9300002635902

Банка: ДСК

BIC code: BGSTSASF