НАШАТА ВИЗИЯ

Животът с лимфедем е възможен!

НАШАТА МИСИЯ

Българска асоциация Лимфедем работи за подобряването на качеството на живот на пациентите с лимфедем, както и за развиването на пациентско движение, което защитава правата си.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

  • Да работим за осигуряване на превенция, диагностика и лечение на лимфедем, като се ръководи от принципите на Световната здравна организация в областта.
  • Да съдействаме за предоставянето на психологическа, социална, консултативна и правна подкрепа включително, но не само на пациенти, живеещи с лимфедем.
  • Да повишаваме обществената чувствителност по проблемите на пациентите с лимфедем
  • Да се застъпваме за правата на пациентите в България.