Станете наш партньор

Вие, като част от индустрията и частните фирми, имате уникална възможност да подкрепите нашата мисия и да допринесете за обществото. Вашата подкрепа ще ни помогне да продължим да предоставяме нашите услуги и да разширим нашата дейност.

Подкрепата ви ще има пряко въздействие върху живота на много хора и ще допринесе за постигането на нашите цели. Вие ще станете част от нашата общност и ще имате възможността да видите отблизо как вашата подкрепа променя живота на хората.

Ако сте заинтересовани да станете наш партньор, моля, свържете се с нас  и  с радост ще обсъдим възможностите.