Лимфедемът е хронично състояние, което изисква лечение. Целта на лечението е да облекчи симптомите, да намали стадия на лимфедема до по-ниско ниво или да достигне състояние без оток, както и да забави или предотврати прогресът на заболяването. Прогресът може да бъде предотвратен с адекватна терапия, която включва консервативни и хирургични мерки. Навременното начало на терапията е от съществено значение за успеха на лечението. Ако лечението започне в по-напреднал стадий на лимфедема, тогава целта е да се върне заболяването в състояние без оток или поне в по-нисък стадий. Това подчертава важността от ранна диагностика и лечение на лимфедема.

 

Вторичният лимфедем с очевидна причина рядко създава диагностични затруднения. Първичният лимфедем може да бъде изтълкуван погрешно и да доведе до продължителни изследвания и забавено лечение. Важно да се изключат основните сърдечно-съдови, бъбречни или хормонални заболявания като причина за отока.

Диагностика

В началния стадий на лимфедема отокът е обратим и лечим, тъй като подкожната тъкан още не е променена. Хроничният лимфедем, където отокът може да се състои до 100% от мазнини, е по-труден за лечение.

Лечението на лимфедем изисква индивидуален подход и дългосрочно планиране. Важно е да се извършват редовни измервания преди и след лечението, за да може ефектът да бъде документиран и лечението да бъде адаптирано според нуждите на пациента.

Въпреки че лечението често включва комбинация от различни методи, липсва документация за ефективността на някои от тях. Затова е важно лицето, което провежда лечението, да е добре запознато с метода и пациентът да разбира, че целта на лечението е облекчаване на симптомите, а не изцеление. Основната цел е да се поддържа обемът на отока на възможно най-ниско и стабилно ниво.

Управлението на лимфедем изисква екипен подход, където лекари, физиотерапевти, медицински сестри, професионални терапевти и съветници работят заедно, за да се оптимизира използването на наличните ресурси. Когато пациентът се лекува за вторичен лимфедем, екипът трябва да има познания и за другото лечение, което пациентът получава или което може да е от значение за основното заболяване. При непредвиден или нетипичен оток, пациентът винаги трябва да се подложи на нов медицински преглед, тъй като това може да бъде признак за прогресиращо злокачествено заболяване.

 

Нехирургични методи на лечение

Комплексната деконгестивна терапия, известна като конвенционален нехирургичен подход, обикновено е предпочитаният метод за лечение на лимфедем. Този широко признат подход обединява различни методи, които работят в синергия, за да намалят отока и да поддържат кожата в добро здравословно състояние.

Комплексна деконгестивна терапия

Елементи на комплексната деконгестивна терапия:

Хирургични методи на лечение

Медикаментозно лечение

Самостоятелна грижа при лимфедем

Диета при лимфедем