Българска Асоциация Лимфедем

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЛИМФЕДЕМ е неправителствена организация с нестопанска цел и дейност в полза на обществото. Учредена е на 1 юли 2019 г. Основите на сдружението са поставени от група пациенти с първичен и вторичен лимфедем.

Целта на  БА Лимфедем е да извършва консултативни, информационни и полезни дейности за всички с лимфедем и техните семейства. Асоциацията работи, за да гарантира, че пациентите с хронични отоци ще имат възможно най-доброто качество на живот. Фокусираме се върху разпространяването на знания за лимфедема и свързаните с него заболявания, както и последствията от тях. Целта ни е тази информация да достигне до политиците, здравните власти и обществото като цяло. По този начин  се стремим и да насърчим отговорните институции да припознаят лимфедема като социалнозначимо заболяване. Това ще помогне да се осигури възможно най-доброто лечение за пациентите. Друга наша цел е да насърчим увеличаването на инвестициите в специализираните области свързани с хроничните отоци и раните.

Към настоящия момент нашата организация работи активно на местно, национално и международно равнище за подобряване на грижите и качеството на живот на пациентите и техните семейства. Ние сме пълноправен член на Националната пациентска организация (НПО) в България. Асоциацията ни е и част от мрежата на Международната рамка по лимфедем (ILF), ръководена от професор Кристин Моффат и Европейската група за защита на пациентите (ePAG) към Европейска референтна мрежа за редки мултисистемни съдови заболявания (VASCERN), които от дълги години ефективно работят за подобряване на положението на пациентите с лимфедем в Европа и света. Актуална информация за дейсността на асоциацията публикуваме и на нашата страница във фейсбук.

БА Лимфедем е юридическо лице, регистрирано в съответствие с разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в България.

Кореспонденцията и всяко писмено изявление от името на сдружението, трябва да съдържа: наименованието му, седалището, адреса, електронна поща, данни за регистрацията, включително и ЕИК по БУЛСТАТ.


Тук ще намерите нашите основни документи:

Учредителен протокол

УСТАВ