Ние сме екип от пациенти, роднини, приятели и професионалисти, обединени от общата ни мисия да се борим с лимфедема. Нашата цел е не само да повишим осведомеността за това заболяване, но и да предоставим информация и подкрепа на всички, които са засегнати от него. Активно насърчаваме изследванията и иновациите в областта на лимфедема. Нашата ангажираност е да изградим ефективна система за информираност, комплексно лечение и профилактика на лимфедема в България. Стремим се да подобрим достъпа до диагностика и лечение, както и да предоставим информация и образование за това хронично здравословно състояние. Ние сме посветени на подкрепата на всички, засегнати от лимфедема, и на работата за по-добро бъдеще за тях.

Запознайте се с нашия екип :

 

Цветелина Милославова

Председател на Управителния съвет

Цвети е от Видин. Занимава се с приемното родителство от 17 години. Тя има богат опит в областта на услугите за деца и семейства, уврежданията, психичното здраве и насилието в семейството. Също така е и координатор на НПО за област Видин. Цвети е мотивирана от принципите на социалната справедливост и стремежа си да подобри живота на хората с лимфедем.

Диагнозата лимфедем чува преди 20 години, а днес са засегнати и двата и крака. Оттогава  Цвети е страстен защитник на борбата за подобряване на качеството на живот и достъпа до качествено лечение на хората с лимфедема в България. През 2019 г. става един от основателите на БА “Лимфедем” и до днес активно участва в нейната дейност.

 

 

Ралица Стефанова

Член на УС

Ралица е от Варна и има професионален опит в областта на счетоводството и контрола повече от 20 години.

Ралица е един от основателите на БА “Лимфедем”. От създаването си през 2019 г., тя е един от най-активните и ангажирани членове на асоциацията. Като счетоводител и касиер, тя се грижи за финансовото управление и прозрачност на организацията. Ралица има визия за обединена и силна общност на хората с лимфедема в България, която да работи за подобряване на качеството на живот и достъпа до качествено лечение. Тя вярва, че това може да се постигне чрез споделяне на информация, ресурси и решения между пациентите, лекарите, институциите и обществеността.

 

 

Anna von Sperling

Член на УС

Ани е от Варна. Занимава се с изкуство и е роднина на пациент с лимфедем.

Като член на семейство, в което живее пациент с лимфедем Ани познава от първа ръка живота и предизвикателствата, които поставя вторичния лимфедем на долните крайници повече от две десетилетия.

 

 

 

 

 

 

 

Петя Стойчева

Член

 

Петя е от Бургас. Тя е графичен физайнер и обича фотографията. Сблъсква се с диагнозата лимфедем през 2012 г. и от тогава непрекъснато търси начин да намери дългосорчно и ефективно решение за пациентите с лимфедем в България.

Петя е един от основателите на БА Лимфедем, заедно с Цвети и Ралица през лятото на 2019 г.

 

 

 

 

д-р Мариела Василева

Член

Д-р Мариела Василева е специалист по хирургия на гърдата в в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ в София и е член на Научно-изследователски институт на МУ-Плевен. Завършва медицина през 2011 г. в Медицински университет, гр. София. Защитила е докторска дисертация на тема „Прогностични и предиктивни фактори при карцинома на млечната жлеза”. През 2021 г. придобива специалност по хирургия в същия университет.

Професионалните интереси на д-р Василева са свързани с хирургичната онкология, по-специално – при злокачествени заболявания на гърдата, сентинелната биопсия, маркирането на туморите и лимфните възли, неоадювантния подход в лечението на рака на гърдата, онкопластичните подходи в хирургията, базираната на доказателства и мултидисциплинарна грижа за болните.

През 2018 година като стипендиант на Европейската асоциация по хирургична онкология прекарва един месец в Нидерландския раков институт, а през 2019-20 е стажант в Отделение по хирургия на гърда, Медицински Университет Инсбрук, Австрия и стипендиант на Европейската асоциация по недицинска онкология за транслационни изследвания в Катедра по лъчетерапия и онкология на Медицински Университет Инсбрук, Австрия.

Член е на борда възпитаниците на MCCR Alumni Club (MAC), на борда на Комитета на младите хирурзи на Европейската асоциация по медицинска онкологията, ESSO.

Д-р Василева е член на Управителния съвет на Българското дружество за борба с рака на гърдата  и автор на приложението  LIFE: Love In diFficult timEs, която предоставя една по-комплексна и холистична грижа за пациентите с рак на гърдата.