Манифест

По случай Световният ден на лимфедема 6 март 26 европейски асоциации на пациенти от 12 държави приеха манифест. Той призовава политиците, държавните служители, здравните специалисти, изследователите и гражданското общество да обърнат внимание на тези, които имат или са изложени на риск от развитие на лимфедем.

Българска Асоциация Лимфедем е една от тези организации. Манифестът изразява нашата визия, мисия и цели. Копие от Манифеста бе изпратено до Министерството на здравеопазването в България, както и до НЗОК