Подходите за нехирургично (консервативно) лечение на лимфедем включват ръчен лимфен дренаж (МЛД), рехабилитационни упражнения за лимфен оток, компресионна терапия, грижа за кожата, пневматична компресия, повдигане на крайниците, термична терапия, комплексна деконгестивна терапия (CDT), кинезио тейпинг и аквалимфна терапия.

Комплексна деконгестивна терапия

Какво представлява деконгестивната терапия ?

Конгестия е термин, който означава застой, задръстване. Деконгестия е обратното на конгестия – т.е. отпушване, оттичане. С други думи деконгестивната терапия при лимфедем е вид терапия, чиято цел е да се дренират засегнатите от заболяването места. Това се осъществява чрез специални движения, с които се въздейства върху повърхностната и дълбоката лимфна система, така, че да се ускори нейната работа и да се помогне на изсмукването на застоялата междуклетъчна течност.

Тайната за успеха на деконгестивната терапия се крие в думата комплексна. За да разберем защо това е така ще обясним какво представлява комплексната деконгестивна терапия.

деконгестивната терапия се състои от две фази:

 

ФАЗА I – целта на тази фаза е да се намали отока колкото е възможно повече и да се подобри формата на крайниците и състоянието на кожата. Тази фаза на интензивно лечение продължава в зависимост от състоянието на крайника и продължителността и може да варира. В идеалния случай началната интензивна фаза на терапията се извършва ежедневно, докато се постигне максимално намаляване на обема и нормализиране на тъканната текстура. Ако лимфедемът е лек или умерен фаза I може да не е необходима. В този случай се преминава направо към фаза II. Елементите на фаза I са

     • Мануален лимфен дренаж
     • Многослойна, нискоеластична превръзка
     • Грижа за кожата
     • Физически упражнения, чиято цел е с помощта на мускулната помпа да се усили ефекта от мануалния лимфен дренаж и да се удължи неговото действие
 

ФАЗА II – фазата на поддръжка. Тази фаза има за цел да поддържа и максимизира постигнатото във фаза I за да постигне дългосрочен контрол върху лимфедема. Важно е лечението да продължи веднага след приключване на фаза I. Всяко забавяне може да доведе до ново подуване. В зависимост от хода на заболяването може да се наложи да се върнете към фаза I. Самоуправлението на лимфедема е неразделна част от фаза II. За да може да управлявате сами своето заболяване трябва да получите задълбочено обучение от вашия терапевт, който да ви помага и по време на втората фаза да запазите резултата постигна по време на фаза I. Елементите на Фаза II са:

     • Самостоятелен ръчен лимфен дренаж
     • Компресивно облекло или ниско еластични системи
     • Грижа за кожата
     • Физически упражнения да подпомагат лимфния дренаж благодарение работата на мускулната помпа и да тонизират организма
 

Деконгестивнататерапия не поправя лимфната система. Тя има за цел дренирането на засегнатото място и предотвратяването на по-нататъшен застой на течност в междуклетъчното пространство. Това се постига, чрез последователно и постоянно прилагане на елементите на двете фази. Елементите сами по себе си няма да имат ефекта на цялостната деконгестивна терапия. Прилагайки само част от тях или прилагайки ги неправилно/частично не може да се очаква дългосрочен положителен резултат.

 

Елементи на деконгестивната терапия

Други методи за неоперативно лечение