Хирургични методи на лечение – кога са подходящи?

След като вече е поставена диагнозата следва да се помисли за адекватното лечение. При лечението на лимфедема, усилията трябва да бъдат насочени към подобряване на венозния и лимфния дренаж. Компресията, повдигането на засегнатия крайник, физическата активност и грижата за кожата са ключови компоненти на лечението на пациентите с лимфедема. Хирургичните мерки се прилагат при неефективност на консервативната терапия или за лечение на рецидивиращи възпаления на интерстициалната съединителна тъкан (флегмон, целулит). Според Американския венозен форум (Gloviczki, 2016), препоръчително е да се проведе поне 6 месеца консервативна терапия при пациенти с лимфедем, преди да се предприемат хирургични интервенции.

 

Хирургични възможности

Хирургичните процедури са по-инвазивни в сравнение с нехирургичните методи. Поради това, преди да се прибегне към тях, трябва да се оцени ефективността на консервативната терапия. При разглеждане на различни възможности, трябва да се вземат предвид различните рискове.

Освен общите рискове, свързани с всички хирургични процедури – като риск от инфекция, кървене, потенциално повреждане на нерви и съдове, както и възможността за тромбоза – трябва да се отчетат и специфичните рискове, свързани с лимфната система.“

 

    • CSAL / Липосукция на лимфедем липектомията с помощта на периферна сукция, известна още като CSAL или липосукция, е ефективна и безопасна процедура за лечение на напреднал лимфедем, който не реагира на консервативно лечение. CSAL може да върне лимфедема до начален стадий, като постигне дълготрайно намаляване на обема на крайниците с до 100%. Тази процедура не е изцеляваща и ефективността й зависи от ангажимента на пациента да носи компресионни облекла през целия си живот. Липосукцията за лимфедема обикновено се извършва само веднъж на крайник. CSAL значително намалява броя на епизодите на целулит или еризипел (инфекция) и драматично подобрява качеството на живот, улеснявайки самостоятелната грижа. Липосукцията за лимфедема се отличава от стандартните методи за липосукция и изисква специално оборудване и обучени специалисти.
    • Лимфовенозни анастомози (LVA) – Микрохирургичните техники стават все по-популярни в последните години. Те се считат за особено подходящи за ранни стадии на лимфедема, когато няма фиброза и склероза на останалите лимфни съдове. Лимфовенозната анастомоза (LVA) е минимално инвазивна форма на микрохирургия, която пренасочва лимфата към дермалната венозна дренажна система. Това се постига чрез свързване на лимфни съдове с размер от 0,3 мм с вени с подобен размер, използвайки конци, които са по-фини от човешкия косъм. Това позволява на излишната лимфна течност да се оттича директно във венозната система. Изследванията показват, че в комбинация с многослойни превръзки или компресионни облекла, тази процедура води до отлични резултати.
    • Трансфер на лимфни възли (LNT) – Трансплантацията на лимфни възли (LNT) е вид микрохирургия, която се използва за лечение на напреднал лимфедем. Процедурата включва преместване на работещи лимфни възли от една част на тялото, където не са били оперирани, и тяхното трансплантиране в областта с най-голям лимфедем. Възлите обикновено се вземат от слабините и се поставят в аксилата или обратно. Кръвоносните съдове, които захранват възлите, също се прехвърлят и се свързват с кръвоносните съдове в областта с лош дренаж. Установено е , че прехвърлените лимфни възли освобождават химикали, известни като цитокини, които стимулират отварянето на стари лимфни пътища и формирането на нови.
    • Нови хирургични разработки за намаляване на риска от развитие на лимфедем
       • Аксиларно обратно картографиране – метода идентифицира възли, които дренират горния крайник от тези, дрениращи гърдата, позволявайки запазване на лимфните пътища на крайниците, като по този начин намалява риска от лимфедем
       • Незабавна лимфна реконструкция  – при този метод целта е да се идентифицират лимфните пътища на ръката в аксиларното поле и след това да се поставят лимфовенозни анастамози (LVA) чрез микрохирургични техники, когато е налице подходяща
        венозна клапа.

< Back