Какво представлява LIMPRINT

Лимфедемът, като хронично заболяване, представлява глобален здравен проблем, който често е подценяван и пренебрегван. Той не само силно влошава качеството на живот на пациентите, но и води след себе си непосилни за него разходи за контрол и управление на заболяването. Липсата на епидемиологични данни затрудняват пълното разбиране на обхвата и последствията от този проблем.

Събирането на данни по отношение на заболяването ще допринесе за изследването на този важен проблем за общественото здраве, който е вероятно да ескалира с оглед на прогнозите за стареене на населението и увеличаване на съпътстващите заболявания. Изследванията ще позволят да се определят както скритата смъртност, така и заболеваемостта, свързана с усложнения като еризипел, както и въздействието върху качеството на живот, свързано със здравето. Тези доказателства са спешно необходими, за да се подкрепи увеличаването на ресурсите и ефективното здравеопазване в областта на лимфедема.

LIMPRINT е международно проучване, в което са взели учасие над 10 страни между които Англия, Дания, Холандия, Франция, Италия, Япония, Турция и др,

Акронимът LIMPRINT означава Lymphedema IMpact and PRevalence-International Lymphedema Framework и представя целта на изследването, която е „да се определи въздействието и разпространението на хроничния оток в рамките на здравните услуги на национално и международно ниво, като се използва обща методология

Проектът се координира от професор Кристин Мофат от Международната рамка за лимфедема (ILF). ILF е международна благотворителна организация, която се стреми да подобри управлението на хронични отоци и свързаните с тях заболявания в целия свят. Допълнителна информация за проекта LIMPRINT може да бъде намерена на уебсайта на ILF .

Като част от голямото семейство на ILF, БА Лимфедем, през следващите две години ще се включи активно в проучването LIMPRINT.

LIMPRINT BG се предприема като част от международния проект LIMPRINT и се провежда в колаборация с Българско дружество за борба с рака на гърдата и други гинекологични тумори. Целта е да се съберат данни за епидемиологията и разпространението на лимфедема в България, както и влиянието му върху качеството на живот на пациентите. Искаме да предоставим солидни доказателства, в подкрепа на това че хроничният оток е важен и непризнат проблем в здравеопазването със значителна заболеваемост. Без доказателства за размера и сложността, този проблем ще остане считан за рядък феномен и на засегнатите хора ще бъде отказан достъп до подходящо лечение, което би им позволило да имат пълноценен и продуктивен живот.

 

Дарителска кампания