LIMPRINT е международно проучване, което има за цел да обхване разпространението и въздействието на лимфедема и другите хронични отоци в различните държави и медицински институции по света.

Целта на LIMPRINT е да предостави реални данни, които да подпомгнат разбирането за лимфедема и неговото въздействие върху пациентите, както и да се докаже необхдимостта от изследвания в тази област и нуждата от реимбурсиране от държавата.

Проектът е координиран от ILF, а в него участват национални рамки по лимфедем от различни страни. Директорът на ILF Сюзи Мъри е мениджър на изследването, отговорен за координация на цялата дейност по него. Събирането на данни за LIMPRINT от 2014 до 2017 г. включва 9 страни с 40 места, които са допринесли за международен набор от данни за над 13 000 пациенти.

 

Предварителните анализи показват тежестта  на хроничните отоци върху пациентите, здравната и социалната система. Те също така идентифицират групите пациенти, изложени на най-голям риск и ясно доказват нуждата от спешни изследвания, които да помогнат лечението и по-доброто управление на лимфедема, както нуждата от държавна подкрепа.  През 2019 г. първите резултати от изследването  са публикувани в специално издание на Lymphatic Research and Biology.

Събирането на данни прдължава. В него се включват страни като Англия, Дания, Холандия, Франция, Италия, Япония, Турция и др.

През 2021 г. излиза второто специално издание на Lymphatic Research and Biology, с още девет допълнителни статии с повече резултати от проучванията на LIMPRINT . Автори на статиите са проф. Кристин Моффат, Стенли Г. Роксън, Изабел Кере, Сюзън Ньорегаард, Нора Кине, Грегоар Мерсие и др.

Всички публикувани с отворен достъп .

 

LIMPRINT е първото изследване , което характеризира проблема с хроничния оток в международен план и ще се използва за стимулиране на подобрения в грижите и реимбурсиране на разходите.

 

Като част от ILF, БА Лимфедем, през следващите две години ще се включи активно в проучването LIMPRINT, събирайки данни за броя пациенти с лимфедем в България, влиянието, което заболяването оказва върху пациентите и техните семейства. Разултатите от проучването ще бъдат предоставени и на отговрните институции в България, като се надяваме това да бъде лостът, който ще ни помогне да докажем, че лимфедемът и хроничните отоци трябва да бъдат разглеждани като социално значими заболявания у нас.

 

Дарителска кампания