Какво е LIMPRINT

 

 

Изследването LIMPRINT в България

Предвижда се LIMPRINT BG бъде проект, който ще се състои от три фази.

  • Фаза 1  е свързана с разработването и валидирането на проучването в рамките на пилотното изследване.
  • Фаза 2 включва провеждането на проучването в национален мащаб и се предвижда да приключи през април 2025 г.
  • Фаза 3 включва осигуряване на онлайн платформа, която да продължи да събира данни за пациентите с лимфедем в рамките на следващите 5 години.

Фаза 1: Разработване и валидиране

По време на първата фаза се ще се извърши предварителна подготовка, която ще обхване всички етапи по разработването и валидирането на основните въпросници, изграждането на  онлайн базата данни и механизмите за контрол на качеството. Ще се проведе пилотно проучване, което  да помогне да се оптимизират методите и инструментите, които ще използват в основното изследване, а данните получени по време на това проучване ще се анализират от експерти.

Фаза 2: Основно проучване

Целта на  втората фаза ще бъде да се събере основния обем от необходимите данни. По време на тази фаза ще се работи в няколко основни посоки – популяризиране на проучването, обучение на анкетьорите, гарантиране на качеството на данните, анализ и обработка на резултатите и изготвяне на доклади и публикации.

Фаза 3: Онлайн платформа за дългосрочен мониторинг

Третата фаза е дългосрочна и целта ни ще бъде да се изгради  база, която да даде възможност за дългосрочен мониторинг на основните цели на проучването.

 

Подкрепете проучването LIMPRINT BG

Нуждаем се от вашата подкрепа повече от всякога.

За да реализираме нашата цел, организираме дарителска кампания, с която да съберем необходимите средства за финансиране на проучването LIMPRINT в България.

Обръщаме се към всички фирми и частни лица, които споделят нашата мисия и визия, и които искат да допринесат за подобряване на здравето и живота на хиляди българи с лимфедем. Всяко дарение, независимо от размера, е от значение.

Ако искате да се включите в нашата кампания, като направите дарение, моля разгледайте какви са възможностите за това :

 

 

 

 

Бъдете част от промяната за хората с лимфедем.

Благодарим за вашата щедрост и солидарност.