Подкрепете изследването LIMPRINT в България!

Знаете ли какво е лимфедем?

Това е заболяване, при което лимфната течност се задържа в тъканите, водейки до оток, болка и повишен риск от инфекции. Лимфедемът може да засегне която и да е част на тялото, но най-често се появява на крайниците. Лимфедемът може да бъде причинен от вроден дефект, от лечение на рак или от други заболявания, които увреждат лимфната система. Лимфедемът е хронично състояние, което изисква постоянна терапия и грижа.

Лимфедемът е сериозен проблем за здравеопазването и обществото, тъй като засяга милиони хора по света, включително и в България. Лимфедемът намалява качеството на живот на пациентите, ограничава тяхната работоспособност и социална активност, и увеличава разходите за здравеопазване. За съжаление, лимфедемът често остава недиагностициран, подценен или неправилно лекуван, поради липса на информация, специалисти и ресурси.

 

Изследването

Ето защо , ние от Българска асоциация лимфедем, с ентусиазъм се включваме в международното изследване LIMPRINT, което има за цел да определи размера и въздействието на лимфедема в различни страни и здравни системи. LIMPRINT е инициатива на Международната рамка за лимфедем (ILF), която събира експерти, пациенти и организации от цял свят. Целта на LIMPRINT е да предостави научни доказателства, които да подкрепят развитието и финансирането на здравни услуги свързани с  лимфедема. Проучването е проведено в над 9 страни, между които Англия, Дания, Холандия, Франция, Италия, Япония, Турция и др. и включва повече от 13 000 пациенти. Събирането на данни прдължава, а резултатите се публикуват в специализирани списания.

БА Лимфедем е организация, която се занимава балготворително с подпомагането на пациентите с лимфедем, като предоставя информация, консултации, обучения, безплатни ресурси и подкрепа. Ние сме убедени, че участието ни в проучването LIMPRINT ще допринесе за повишаване на осведомеността за лимфедема в България, за подобряване на диагностиката и лечението на пациентите, и за включване на лимфедема в националните здравни политики. Също така, ние смятаме, че проучването LIMPRINT ще бъде полезно за научната общност, за здравните работници и за обществото като цяло, тъй като ще предостави актуални и достоверни данни за лимфедема в България, които могат да послужат за сравнение и анализ с други страни.

 

Подкрепете ни

За да реализираме тази амбициозна цел, ние се нуждаем от вашата подкрепа! Ние организираме дарителска кампания, с която да съберем необходимите средства за финансиране на проучването LIMPRINT в България. Обръщаме се към всички фирми и частни лица, които споделят нашата мисия и визия, и които искат да допринесат за подобряване на здравето и живота на хиляди българи с лимфедем. Всяко дарение, независимо от размера, е от значение и ще бъде използвано за добра кауза.

Ако искате да се включите в нашата кампания, можете да направите дарение по банков път на сметката на асоциацията:

IBAN:  BG64STSA93000026325902

Банка: DSK Bank

BIC код:  BGSTSASF

Благодарим ви предварително за вашата щедрост и солидарност! Заедно можем да направим повече за пациентите с лимфедем в България и по света!