Уважаеми членове, партньори и приятели, бихме искали с радост да Ви информираме, че Българската асоциация Лимфедем стана пълноправен член на Националната пациентска организация (НПО). Национална пациентска организация е учредена през януари 2010 година като обединение от юридически лица – пациентски организации. НПО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, като в нея членуват повече от 80 организации, които защитават правата на пациентите в България.

За нас това е голямо признание, защото НПО защитава интересите на пациентите, участва активно в управлението на Националната здравноосигурителна каса, както и в различни експертни съвети, които имат ангажимент към пациентите и техните права. Вярваме, че заедно ще положим усилия да подобрим благосъстоянието на пациентите с лимфедем и техните близки.