Доц. д-р Любина Веселинова е началник на Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина на Военномедицинска академия (ВМА). Тя завършва медицина в Медицинския университет – София през 1993 г. и придобива специалност “Физиотерапия, курортология, рехабилитация” през 1998 г.

Клиничните и научните ѝ интереси са насочени към редица социално значими заболявания – множествена склероза, вертебропатология, лечебните и неблагоприятните ефекти на електромагнитните полета.

През 2013 г. д-р Веселинова придобива научната степен “доктор” след защитена дисертация на тема „Биоефекти на електромагнитните полета в практиката на физикалната и рехабилитационна медицина върху персонала – потенциал за ограничаване и управление на риска“ във ВМА – София.

Специализирала е у нас и в чужбина – мануална медицина и диагностика, ултразвукова диагностика на опорно-двигателния апарат, лазертерапия, инфилтрационна терапия. Завършила е и една от най-старите школи за електромагнитни полета в Ериче, Италия. Квалификацията си по лимфология придобива в Германия.

Хоноруван преподавател в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ на МУ – София. Магистър по „защита на населението и критичната инфраструктура“ на Военната академия.

Автор е на над петдесет публикации в български и чуждестранни научни издания. Съавтор ев две монографични издания единствени по рода си в последните десетилетия, посветени на магнитотерапията и балнеокурортологията във военното здравеопазване. Основен автор от колектив за създаване на медицинския стандарт по Физикална и рехабилитационна медицина.

С доц. д-р Веселинова разговаряме за лимфедема, предпоставките за развитието му и методите за лечението му.

♦♦♦

„Напоследък, поради изобилието от разнородна информация и свободен достъп до интернет, се абсолютизира значението на мануалния лимфен дренаж – разновидност на масажните техники, чрез която със специфични маньоври се обработват лимфните съдове и лимфните региони.

Да, безспорно тази методика, изучаваща се в медицинските колежи от нашите специалисти по здравни грижи – рехабилитаторите, има своето място в лимфедем рехабилитацията, има своите манифестни резултати, когато бъде приложена професионално, но лимфедем рехабилитацията не включва само това.

Тя представлява комплекс от мерки, които са строго индивидуализирани спрямо състоянието на пациента. Ако има мануален или апаратен лимфен дренаж, то той трябва да бъде вграден в цялостната рехабилитационна програма, а не сам за себе си.“

Цялата статия може да прочетете на сайта puls.bg –  тук.