Националнопредставително проучване на нагласите на българите към рака

Едва 3% от българите вярват, че ракът е лечимо заболяване. Само една четвърт от българите са провеждали профилактичен преглед или изследване, свързано с превенцията на онкологично заболяване. Закономерно профилактиката се увеличава с покачване на възрастта, когато човек започва да се интересува в по-голяма степен от здравето си. Това показват данните от проведеното националнопредставително проучване на нагласите на българите към рака. То бе проведено от социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания. Данните бяха представени в рамките на събитие, посветено на 4 февруари – Световния ден за борба с рака.

В информационното събитие с участието на журналисти се включи Цветелина Милославова. Цвети е председател на Българската асоциация „Лимфедем“, която представи картината на живота на българския пациент с лимфедем.

Близо 200 000 българи са засегнати от лимфедема, най-често след онкологична операция
Близо 200 000 българи са засегнати от лимфедема, най-често след онкологична операция

„Близо 200 000 българи са засегнати от лимфедема, най-често след онкологична операция. Заболяването не е лечимо, но в Европа то се контролира ефективно със специална рехабилитация и специфични медицински изделия. У нас пациентите с лимфедем често стават жертва на неопитни специалисти. Те вместо да лекуват, допринасят за усложняване на уврежданията от лимфедема. Няма клинична пътека за контрол на болестта, а касата не покрива и медицинските изделия, нужни на пациентите. Това кара хилядите пациенти да не контролират състоянието си, или да намират пари и сами да търсят това, което им е нужно“, коментира пред журналистите Цветелина Милославова, председател на БА „Лимфедем“.

Българските пациенти с лимфедем остават извън полезрението на  държавата, допълни още тя.

България е единствената държава, която отчита тенденции на нарастване на смъртността от онкологични заболявания както при мъжете, така и при жените през последните 10 години. Това показват данните от изследването „Профили на държавите по отношение на рака 2023“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) заедно с Европейската комисия, което бе представено по време на форума. Според профила за страната ни смъртността у нас все пак е по-ниска от средната за ЕС. Въпреки това този извод се поставя под съмнение, тъй като е отбелязано, че съществуват проблеми с данните за регистрацията на раковите заболявания в България.

Парадокси

От изследването става ясно още, че борбата с рака у нас е белязана от парадокси. Те не позволяват ранно разкриване на заболяването и ефективна грижа за пациентите. Страната ни например разполага с високотехнологично оборудване за диагностика и лечение на онкозаболяванията. Въпреки това в 13 области няма нито един онкологичен център, а в 11 – има само по един. Така населението в отдалечените и селските райони на страната остава без възможност за ефективен скрининг и без достъп до лечение. Липсва и достатъчно медицински персонал, който да се грижи за пациентите.

В България новите медикаменти за онкологични грижи и услуги се покриват само от Националната здравноосигурителна каса. Така въпреки сравнително бързото им навлизане на пазара у нас на практика здравнонеосигурените остават без достъп до тях

В България новите медикаменти за онкологични грижи и услуги се покриват само от Националната здравноосигурителна каса. Така въпреки сравнително бързото им навлизане на пазара у нас на практика здравнонеосигурените остават без достъп до тях. В същото време продължава тенденцията за липса на финансово обезпечение на превенцията и скрининговите програми. Това поставя страната ни на най-ниските нива на ранно откриване на основните видове рак. За липсата на адекватни политики за превенция, скриниг и лечение на различните видове рак у нас показателен е и фактът, че България е сред държавите от ЕС с най-ниска петгодишна преживяемост на раковоболните според профила на ОИСР.

В същото време за пациентите с лимфедем липсва превенция, инвестиция в грижите и техническите помощни средства и компресивните облекла, отбеляза Цветелина Милославова пред журналистите. Пациентската организация настоява за клинична пътека от НЗОК, която да финансира нужните действия за подобряване на здравните грижи за пациентите с лимфедем.

 

За актуална информация за дейносттана БА Лимфедем следете и нашата страница във Фейсбук.